دستگاه فلزیاب گرت Pro-Pointer® AT

کاملا ضد آب تا ۱۰ فوت با رنگ نارنجی برای زیر آب دید اضافه شده است.حداکثر حساسیت برای بهبود تشخیص از قطعات و دیگر اهداف کوچک است. را انتخاب کنید از سه سطح حساسیت.دوباره موج یابی سریع: فشار دکمه میانبر فورا آهنگ از محیط و یا باریک درست تشخیص برای تعیین دقیق اهداف بزرگتر.Retuning اجازه می دهد تا کاربر را به سرعت: کوچک درست تشخیص، دقیقا از اهداف بزرگ لحن زمین معدنی، شن و ماسه ساحل مرطوب، و غیره راهنما اندازه هدف سنج / فاصله کمک به شناسایی لبه های هدف بزرگ با دقت اشاره کردن اهداف متع...
Read More