GOLD HUNTER 12000

دارای عقربه بسیار حساس جهت کاوش فلزاتمجهز به سیستم تفکیکنقطه زن دقیقدارای کلید تست ولتاژ باتریدارای خروجی صوتی برای استفاده از هدفونقابلیت استفاده از لوپ های 45 سانتی متری و لوپ متمایل  
Read More