دستگاه فلزیاب ردیاب PMR pro

دستگاه فلزیاب ردیاب آنتنیPMR pro مشخصات دستگاه فلزیاب ردیاب  گنج یاب خوراک خور: سیستم کارکرد ارسال و دریافت امواج مغناطیسیقابلیت دادن خوراک برای شناسایی فلزات مختلفتوانایی ردیابی فلزاتی همچون طلا، نقره و ...قابلیت کار در زمین های مختلفشعاع عملکرد 500 متر و عمق 5 متردفترچه آموزش   
Read More