دستگاه فلزیاب فیشر F5

وزن كلي- lbs 3 (38/1 كيلوگرم) فركانس- 8/7 كيلوهرتز 5 سال گارانتي تغيير فركانس 4 شناسه صوتي درجه يك تماس بازخواني عددي 99- 0 شناسه اهداف بصري با جمع بندي شناسه هدف با نمودار ميله اي اطمينان تنظيمات مفيد و سر حد آستانه بازخواني (دريافت) حالت معدني زمين فشاردادن نقطه ثابت پايين با صداهاي متنوع و خواندن عمق شرح محصول حساسيت Fisher f5‌از هر دو كاربران تازه كار و جستجوگران با تجربه به دست امده است. اين دستگاه اهدافي با عمق بيش از 10 متر در انواع خاك گوناگون با حساسيت متوسط را رديابي م...
Read More