فلزیاب مینلب MINELAB F3 Compact

فلزیاب مینلب MINELAB F3 Compact یک فلزیاب نظامی و مین یاب بسیار قوی است و شامل تمام ویژگی های منحصر به فرد، اثبات شده و بسیار مشهور فن آوری های چند دوره سنجش از مین لب به تکنولوژی دو قطبی جدید مین لب است. SpecificationImageProduct F3 CompactApplication Detection of ERW (explosive Remnants of War), Landmines, IEDs and UXO, for Military, Security and Humanitarian Clearance.Technology Pulse Induction: Bi-polar Multi Period Sensing (MPS).Frequency/Transmis...
Read More