دستگاه فلزیاب فیل رابرتسون Phil Robertson TC3X محصول TREASURE COMMANDER آمریکا

وزن كلي- lbs 10/3  (40/1 كيلوگرم) فركانس- 8/7 كيلوهرتز 1 سال ضمانت نامه استفاده از دسته چپ و راست 4 صداي HD اختصاصي تنظيم محافظ بازو با سيستم توليد منحصر به فرد «طراحي رها كردن» مجوز Real Tree Xtra Camo Finish تنظيم منحصر به فرد مونتاژ متر نمونه بزرگ براي استفاده رابط نور پس زمينه استفاده از 6 باتري قليايي (شامل نمي شود) وزن سبك و بادوام و با ساختار كربنات شده 8 طبقه از فلزات و تنظيم تفكيك آن ها 3 روش حذف: همه فلزات، سكه و جواهرات قدرت سيگنال و نشا...
Read More