Whites DFX

دستگاه فلزياب "دي اف ايكس" ساخت انگلستان دستگاهی است که نسخه بالاتر دستگاه اکس ال تی است با همان مشخصات قبلی باضافه بهبود کشف فلزات و فرکانسهایی که در اینمورد کارایی بهتری از خود نشان میدهد Dual Frequency فلزیاب وایتس برای کشف بهترفلزات در زمین و کشف تمام هدفهای مناسب در زمین که از دید شما پنهان است بهترین دستگاه برای استفاده در زمینهای شوره ای واملاح بالا. برای حذف املاح و نمکهای زمین میتوان آن را در 3 یا 15 کیلوهرتز تنظیم کرد تا تمام این املاح را نادیده بگیرد با قابلیت بسیار سریع بالانس خودکا...
Read More