دستگاه فلزیاب وایتس SPECTRA V3 WHITES

تمامي اطلاعاتي که شما به آن نياز داريد بصورت درشت و داراي تفاوت رنگ زياد وجود دارد .بهترین فلزیاب ساخت امریکا.سرعترین فلزیاب و سکه یاب  قوی با صفحه نمايشگر تمام رنگي داراي قدرت تشخيص و تعيين کردن زياد . تمامي اطلاعاتي که شما به آن نياز داريد بصورت درشت و داراي تفاوت رنگ زياد وجود دارد .بهترین فلزیاب ساخت امریکا.عددهاي VDI ايکونها و نمودار طيفها بصورت بزرگ وجوددارد. از کليد زوم براي بزرگ کردن تصوير يا کاهش اطلاعات صفحه نمايش استفاده کنيد. ميتوانيد با رنگهاي از قبل تنظيم شده جستجو را ا...
Read More