دستگاه فلزیاب وایتس سورف مستر Whites Surfmaster

طلایاب Surfmaster PIبرای زمین های بدقلق ساحل طراحی شده است، Surfmaster با میدان دوگانه روشن کردن و اجرای راحت را با عمق بیشینه و حساسیت آشکارسازی پالسی ادغام می کند.توضیحات محصول• طول قابل تنظیم : 40تا 52 • تمام فلزات صوتی : VCO • خروجی صدا : هدفون ضدآب • باتری : 8”AA” • طول عمر باتری : 25 • دیسک صوتی : جستجوی بی صدا و آستانه • کویل های اختیاری : Surfmaster • کویل استاندارد :12 • تعداد تنظیمات از پیش : 1 • فرکانس : القای پالسیتکنولوژی PI موجب آشکارسازی عمیق سکه و ...
Read More