فلزیاب گلدن کینک NOKTA GOLDEN KING نوکتا ترکیه

گلدن کینک سيگنالهاي که از هدف دريافت کرده را بطورکامل تحقيق و (Golden King Deep Processor Plus) تحليل مي کند.سخت افزار و نرم افزار هاي بي مثال رادار با کار کننده عميق گلدن کينگ سيگنالهاي که از هدف دريافت کرده را بطورکامل تحقيق و (Golden King Deep Processor Plus)  تحليل مي کند .فلزیاب وطلایاب زمين در کليه چيزها اعم از فلزات زير زمين دفن شده  حتما تأثيري مي کند , بعضا اين تأثير خيل کچک مي باشد و براي اين در سيستمهاي عادي ديگر نمي توانيد اين تأثير را کشف و تثبيت بکنيد ولي با استفاده از رادار با...
Read More