دستگاه فلزیاب تصویری اسکورپیون ایمیجر ۶۰۰۰ Scorpion Imager

Professional detector Imager Scorpion 6000 خبره ترین و حرفه‌ای ترین دستگاه فلزیاب ایمیجراسکورپیون 6000 3D Imaging System Imaging and analysis of soil layers to find the targ سیستم تصویربرداری 3بعدیتصویربرداری و آنالیز لایه‌های زمین به منظور شناسایی اهداف.Oval coil This Coil is Suitable for targets with a depth of less than 3 meters. دیسک سیم پیچ بیضیاین دیسک مناسب شناسایی اهداف با عمق کمتر از 3 متر می‌باشد.New design big coil This new design coil easily ready for use. Thi...
Read More