دستگاه فلزیاب تروو آلتیمیت محصول دیپ‌فایندرز انگستان

دستگاه ردیاب فلزیاب Trove Ultimate محصول دیپ فایندرز DEEPFINDERS سری دوم از نسل جدید سیستمهای آشکارساز دور برد دیپ فایندرز trove ultimate  میباشد.این سیستم نمونه پیشرفته نسل جدید میباشد که از لحاظ قدرت و امکانات ارتقا یافته است.در این سیستم مجموعه بوست سیگنال تقویت شده و قدرت دستگاه را به مراتب بیشتر از قبل نموده است.افزایش سطح فیلترینگ،افزایش قدرت توربو سیگنال و افزایش تعداد فلزات انتخابی از مزایای چشم گیر این سیستم میباشد. شما با این سیستم قادر خواهید بود کوچکترین اهداف را با د...
Read More